آگهی ویترین
آگهی ویترین

ویترین آگهی اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی ، شماره همراه ، آدرس ایمیل و آدرس را از کاربر به جهت نمایش به مراجعه کننده دریافت کرده

و هدف شخصی برای دریافت اطلاعات از کاربر ندارد

به علاوه دسترسی به موقعیت مکانی کاربر جهت سهولت در امر جستجو از ایشان دریافت شده و ویترین تضمین میکند که از اطلاعات دریافت شده هیچ گونه سوء استفاده ای صورت نمیگیرد

و ویترین تمام تلاش خود را جهت حفظ اطلاعات مشتزی به بهترین نحو ممکن خواهد کرد

 

تیم ویترین آگهی